Walne Zebranie członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

 P5111694

P5111699

Podczas zebrania do Bractwa przyjęto nowych członków: braci Marka Lewandowskiego, Andrzeja Malika, Witolda Wiśniewskiego i Janusza Zielińskiego.

P5111701

Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Bractwa i udzielono absolutorium Zarządowi za poprzedni rok.
Zostały podjęte: uchwała o przystąpieniu Bractwa do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej  oraz uchwała o rozpoczęciu zbiórki na sztandar Bractwa.

P5111702

W zebraniu wzięli udział bracia z KBS Września, którzy wskazali korzyści wynikające z przynależności do Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogłoszono wyniki Witkowskiej Ligi Strzeleckiej 2013 ? karabinek i pistolet sportowy oraz Ligi Brackiej ? karabinek i pistolet pneumatyczny. Zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczono dyplomy i medale.

P5111705

P5111706

P5111708

Prezes KBS Witkowo Bogusław Mołojecki złożył na ręce Prezesa KBS Września Wojciecha Krysztofiaka podziękowanie za umożliwienie uczestnictwa w strzelaniach na strzelnicy KBS we Wrześni.

P5111710