Informacja ze strzelania do Tarczy Charytatywnej

W strzelaniu udział wzięło 18 braci kurkowych. Nad prawidłowym przeprowadzeniem zawodów czuwała komisja w składzie: Bogusław Mołodecki, Henryk Flieger, Roman Bąk. W wyniku tej akcji zebrano kwotę 500 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dla Jasia Kaptura - ucznia klasy VI Szkoły Podstawowej dla Niesłyszących oraz zawodnika Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących w Poznaniu. Jaś jest reprezentantem Polski w pływaniu, godnie reprezentuje Klub oraz Gminę i Miasto Witkowo w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych.

 

(Źródło: Strona internetowa: Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie)