Strzelanie królewskie o tytuł Króla Żniwnego 2013.


Konkurencję przeprowadzono z użyciem karabinu czarnoprochowego, będącego własnością brata Witolda Wiśniewskiego, który broń tą użyczył i w trakcie zawodów wraz z synem Pawłem zapewnił jej profesjonalną obsługę. Każdy uczestnik oddał po jednym strzale próbnym i jednym ocenianym do tarcz w odległości 50 m.
Zwycięzcą turnieju i Królem Żniwnym 2013 został brat Roman Bąk, drugie miejsce i tytuł Pierwszego Rycerza przypadł w udziale bratu Ireneuszowi Kwapichowi, trzecie miejsce i tytuł Drugiego Rycerza zdobył brat Mieczysław Knast.
Zwycięzcy zostali odznaczeni przez Prezesa Bractwa Bogusława Mołodeckiego okolicznościowymi medalami.
Następnie na strzelnicy KBS we Wrześni odbyło się pierwsze strzelanie z pistoletu i karabinka sportowego w ramach Witkowskiej Ligii Strzeleckiej 2013/2014. Wyniki zamieścimy w terminie późniejszym.
Braciom z Wrześni serdecznie dziękujemy za udostępnienie strzelnicy i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu zawodów.

PA102054

PA102058

PA102095

PA102114

PA102130

PA102155

PA102161

PA102181

PA102183

PA102184