Wizyta członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego na strzelnicy w 33BLT w Powidzu


Strzelnica kontenerowa jest mobilnym, wysoko wyspecjalizowanym środkiem do realizacji zadań treningu strzeleckiego z broni pneumatycznej, palnej oraz przy użyciu interaktywnego trenażera wyposażonego w wskaźniki laserowe. Pozwala na prowadzenie ognia ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia na dystansie od 5 do 50 metrów z pistoletów i rewolwerów centralnego i bocznego zapłonu w kalibrze do 11,43 mm, a także pistoletów maszynowych w kalibrze do 9 mm ? ogniem pojedynczym. Na wstępie Pan dyrektor zapoznał uczestników treningu z obiektem strzelnicy, jego możliwościami oraz omówił zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy. Trening rozpoczął się od strzelania z pistoletów pneumatycznych. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy i zadaniem każdej grupy w ramach rywalizacji było zestrzelenie trzech balonów. Wygrała ta grupa, która zestrzeliła wszystkie balony. Kolejnym etapem treningu było strzelanie z broni wyposażonej w wskaźniki laserowe do różnego rodzaju celów i z różnej odległość, trening prowadził osobiście płk Berezowski, jego celem było wytypowanie uczestników do strzelania z broni bojowej. Decydował o tym stopień wyszkolenia uczestników, opanowanie broni oraz rozwój fizyczny. Trening zakończyło strzelanie z broni bojowej, pistoletu kaliber 9 mm do celów statycznych oraz dynamicznych. We wszystkich strzelaniach uczestniczyli również członkowie Bractwa. Całe spotkanie i trening przebiegło w bardzo miłej i konstruktywnej atmosferze, a uwagi i wskazówki przekazywane przez prowadzącego trening pana płk Berezowskiego były natychmiast wykorzystywane w trakcje strzelania przez uczestników. Bardzo miłym akcentem kończącym pobyt młodzieży na strzelnicy było przekazanie przez Pana Dyrektora dla sekcji strzeleckiej przy KBS czterech nowych pistoletów pneumatycznych ?Gamo P900" wraz z zapasem amunicji oraz zapewnieniem dalszej współpracy z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Witkowie zał. 1742r. oraz Sekcją strzelecką. Wizytę zakończyło przekazanie przez Prezesa Bractwa na ręce Dyrektora naszego znaku Bractwa oraz wykonanie wspólnego zdjęcia wszystkich uczestników spotkania.

B.M

PA292221

PA292247

PA292250

PA292251

PA292260

PA292311

PA292314

PA292320