Walne Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

 W dniu 15.03.2014r. w Gościńcu Liliowy Staw w Małachowie odbyło się Walne Zebranie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742 r

P3152596

P3152600

Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu Bractwa i udzielono absolutorium Zarządowi za poprzedni rok.
Została podjęta uchwała o wprowdzeniu zmian w statucie Bractwa.

Omówiono plan strzelań na bieżący rok (jest on również opublikowany na stronie Bractwa w zakładce "dokumenty do pobrania").

Dyskutowano o przebiegu planowanych na dzień 28.06.2014r. uroczystościach wręczenia sztandaru.

P3152602

P3152604

P3152605

P3152607

Walne Zebranie Członków Bractwa na wniosek Zarządu, w uznaniu zasług dla naszego Bractwa, nadało Godność członka honorowego bratu Aleksandrowi Mitkowskiemu z Wrześni.

P3152610

P3152613

Prezes Bogusław Mołodecki wręczył bratu Aleksandrowi Mitkowskiemu cetryfikat członka honorowego KBS w Witkowie oraz honorową tarczę królewską. 

P3152615

P3152618