Walne Zebranie Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

W dniu 11.04.2014r. wraz z Prezesem Bogusławem Mołodeckim po raz pierwszy uczestniczyliśmy w Walnym Zebraniu Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, które odbyło się w Kórniku w siedzibie Kórnicko-Bnińskiego KBS.
Na początku spotkania został zaprezentowany film dokumentalny przygotowany przez Braci z Kórnika o historii reaktywacji Bractw Kurkowych i Zjednoczenia KBS w Polsce od lat 80-tych ubiegłego wieku.
Głównym tematem Zebrania było sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Poznańskiego Zjednoczenia KBS RP w 2013r., a także dyskusja nad sprawozdaniem i udzielenie absolutorium Zarządowi.
Później, wśród wolnych głosów Prezes B. Mołodecki poruszył temat uroczystości nadania sztandaru naszemu bractwu w dniu 28 czerwca 2014r., jednocześnie zapraszając Braci Kurkowych do wzięcia udziału i uświetnienia swą obecnością tej uroczystości.
W. Knast

100 2344

100 2346

100 2347

100 2350

100 2351

100 2353