Strzelanie o tytuł „KRÓLA KURKOWEGO A.D.2020 KBS WITKOWO”

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zaprasza w dniu 14.06.2020 r. o godz. 9:00 na uroczystą Mszę św. do kościoła pw. św. Mikołaja w Witkowie, na której w poczet Bractwa zostanie przyjęty ks. Julian Wawrzyniak oraz zostaną poświęcone insygnia i tarcze królewskie. Po Mszy św. będzie przejazd do Wrześni na strzelnicę LOK przy ul Ogrodowej 6. W związku z pandemią będą tylko dwie konkurencje. Pierwsza strzelanie o tytuł „Króla KBS Witkowo” do której strzelają tylko Bracia KBS Witkowo oraz strzelanie do tarczy ufundowanej przez Króla KBS Witkowo A.D.2019. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności.