WIWAT KRÓL KURKOWY KBS WITKOWO A.D. 2021 MARCIN MUSZYŃSKI

W dniu 20.06.2021 r. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19 w miłej i sportowej atmosferze na strzelnicy LOK we Wrześni, odbył się turniej strzelecki o tytuł „Króla Kurkowego KBS Witkowo A.D. 2021”. Strzelanie rozpoczął Hetman Bractwa Brat Bogusław Mołodecki uroczystą zbiórką. Potem Strzelmistrz Brat Marcin Muszyński omówił warunki bezpieczeństwa oraz regulaminy poszczególnych strzelań.

Zaszczytny tytuł Króla Kurkowego KBS Witkowo A.D. 2021 najcelniejszym strzałem wywalczył Brat Marcin Muszyński
Tytuł I Rycerza otrzymał Brat Witold Wiśniewski,
natomiast tytuł II Rycerza wywalczył Brat Paweł Lisiak.

Tarczę sponsorowaną przez byłego Króla Kurkowego Brata Wiktora Knasta zdobył Hubert Hapoński, drugie miejsce zajął Brat Witold Wiśniwiewski, a trzecie Brat Bogdan Mołodecki.

Kolejną tarczę sponsorowaną przez zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Marka Wiatrowskiego zdobył Brat Marcin Muszuński, drugie miejsce zajął Hubert Hapoński, a trzecie Brat Jurek Nowak z KBS Września.

W tarczy losowej najwięcej szczęścia miał Wojciech Knast zdobywając pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajął Brat Jurek Nowak z KBS Września, a trzecie Brat Paweł Lisiak.

Tradycyjnie na koniec odbyło się strzelanie do kura. Tę konkurencję wygrał Brat Jurek Nowak z KBS Września, drugie miejsce zajął Brat Wiktor Knast, a trzecie Brat Paweł Lisiak.