Artykuł z 31 stycznia 1935 r. o walnym zebraniu KBS Witkowo