Zaproszenie na strzelanie o tytuł Króla Kurkowego KBS Witkowo z 1933 r.