Turniej w Koźminie Wielkopolskim o puchar św Wawrzyńca

Nagrodę główną a zarazem pierwsze miejsce zajął brat Aleksander Mitkowski oraz trzecie miejsce w tarczy brackiej.
Natomiast Jerzy Nowak wywalczył drugie miejsce w tarczy fundacyjnej, z której dochód przekazany był proboszczowi tamtejszej parafii na remont kościoła.

A.M.

WP 000288

WP 000292

WP 000298