102 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Ze względu na pandemię i obostrzenia z nią związane nie możemy się zebrać pod pomnikiem, aby oddać cześć bohaterom w 102 rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Pamiętamy jednak o Braciach KBS Witkowo: Władysławie Konieczyńskim, Aleksandrze, Ignacym i Wacławie Knast, Zygmuncie Łuszczewskim, Janie Łukowskim, Józefie Roesler, Janie Stróżyna oraz o pozostałych mieszkańcach Witkowa, którzy brali czynny udział w walkach. Był to zryw przygotowywany przez kilka pokoleń. To także przemyślana, dobrze zorganizowana i zwycięska insurekcja, dzięki której Rzeczpospolita odzyskała Wielkopolskę. Walki wybuchły 27 grudnia kilka minut przed godziną 17. W szczytowym momencie w jej szeregach walczyło 120 tysięcy żołnierzy.  Powstańcy w kolejnych dniach zdobyli strategiczne części miasta. Powstanie nie ograniczało się terytorialnie do stolicy regionu. Opanowało całą Wielkopolskę, a nawet wykroczyło poza jej historyczne granice. Zryw zakończył się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze. Ziemie zajęte przez powstańców przyznał II Rzeczpospolitej traktat wersalski podpisany w czerwcu 1919 roku.