102. rocznica zakończenia Powstania Wielkopolskiego

Od 14 lutego 1919 roku trwały rozmowy na temat przedłużenia układu rozejmowego z 11 listopada 1918 r. Niemcy były przeciwne objęciu układem również frontu powstańczego, jednak pod naciskiem, głównie francuskim, musiały zgodzić się na zawarcie rozejmu wzdłuż linii frontów w Wielkopolsce. W dniu 16 lutego 1919 roku w Trewirze został przedłużony rozejm Niemiec z państwami Ententy. Obejmował on również front wielkopolski. Tym samym armia powstańcza została uznana za wojsko sprzymierzone. Wbrew układowi rozejmowemu Niemcy zatrzymały jednak w swych rękach niektóre miejscowości, jak np. Zbąszyń, Międzychód. Szacuje się, że podczas Powstania (w trakcie bitwy pod Ławicą) Polacy zdobyli największy łup wojenny w tysiącletniej historii oręża. Polacy zdobyli wtedy sprzęt lotniczy o wartości 160-200 milionów marek, w tym ponad 300 samolotów.

Źródło: https://powstaniewielkopolskie.pl/nowa/?page_id=37