Serdecznie witamy na stronie internetowej Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie

Historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał.1742r.

Odzyskanie na początku lat dziewięćdziesiątych przez Polskę pełnej suwerenności, spowodowało, że tradycje brackie zaczęły się odradzać. Reaktywowały się dawne bractwa z okolic Witkowa, między innymi we Wrześni, Wągrowcu, Mieścisku, a w roku 1987 w Kórniku. To właśnie w tym mieście zorganizowano w 1991 roku spotkanie, na którym podjęto decyzję o reaktywowaniu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.

W maju 2001r. we Wrześni Zjazd Delegatów Zjednoczenia, który był zarazem I Konferencją Programową przyjmuje uchwałą dokument zatytułowany "700 lat tradycji, 10 lat teraźniejszości i co dalej". Aktualnie Zjednoczenie zrzesza 106 bractw przynależnych organizacyjnie do 9 okręgów: bydgoskiego, centralnego, krakowskiego, leszczyńskiego, ostrowskiego, poznańskiego, pomorskiego, śląskiego i szamotulskiego.

Na początku 2011 roku wystąpiłem z inicjatywą reaktywacji Bractwa w Witkowie, niestety było to niemożliwe ze względów formalnoprawnych, zaproponowałem więc założenie Stowarzyszenia, które było by kontynuatorem działalności i spadkobiercą tradycji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie założonego w 1742 r. przez Jakuba Działyńskiego. W dniu 18 marca 2011 roku przy poparciu 27 członków założycieli, w tym Burmistrza Witkowa Krzysztofa Szkudlarka, na zebraniu założycielskim wyłoniono trzy osobowy komitet założycielski w osobach: Bogusław Mołodecki, Tomasz Deskowski, Marian Musielski i upoważniono go do czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

W dniu 30.09.2011 roku odbyło się I Walne Zebranie członków Stowarzyszenia: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742r. w trakcie którego, zgodnie ze Statutem dokonano wyboru Władz Bractwa w osobach:

 1. Bogusław Mołodecki - Prezes Zarządu - Hetman Bractwa
 2. Wiktor Knast - Wiceprezes Zarządu - Kanclerz Pieczęci Bractwa
 3. Tomasz Deskowski - Sekretarz - Strażnik Pergaminu
 4. Henryk Flieger - Skarbnik - Strażnik Skarbu
 5. Roman Bąk - Strzelmistrz - Strażnik Broni

Komisji Rewizyjnej w składzie:

 1. Marian Musielski - przewodniczący komisji rewizyjnej,
 2. Marek Grzybowski - członek komisji rewizyjnej,
 3. Paweł Lisiak - członek komisji rewizyjnej.

Wybrane władze Stowarzyszenia przystąpiły do opracowania planów pracy oraz innych dokumentów przewidzianych w Statucie. Rozpoczął się nowy okres w 270. letniej historii Bractwa. W zakresie działalności stowarzyszenia głównymi celami Bractwa jest krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem Rzeczypospolitej Polskiej, pielęgnowanie wielowiekowej tradycji i obyczajów Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie oraz szerzenie idei Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w celu umacniania w społeczności lokalnej więzi między ludźmi. W dniu 24.04.2015 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742r. w trakcie którego, zgodnie ze Statutem dokonano wyboru Władz Bractwa w osobach:

 1. Bogusław Mołodecki - Prezes Zarządu - Hetman Bractwa
 2. Wiktor Knast - Wiceprezes Zarządu - Kanclerz Pieczęci Bractwa
 3. Andrzej Malik - Sekretarz - Strażnik Pergaminu
 4. Henryk Flieger - Skarbnik - Strażnik Skarbu
 5. Roman Bąk - Strzelmistrz - Strażnik Broni
 6. Mieczysław Knast ? Chorąży ? Strażnik Sztandaru

Komisji Rewizyjnej w składzie:

 1. Marian Musielski - przewodniczący komisji rewizyjnej,
 2. Marek Lewandowski - członek komisji rewizyjnej,
 3. Marek Sucholas - członek komisji rewizyjnej.

 

Źródła:

 • Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera., Dzieje Witkowa, Poznań 2010.
 • Jakubiak T., Kurkowe Bractwa Strzeleckie W Wielkopolsce, Poznań1986.
 • Wieliczka Z., Powiat Witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918-1919, wydanie nowe poszerzone pod redakcją Grzegorza Musidlaka, Witkowo 2008.
 • Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia którego nazwa brzmi: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Witkowie zał. 1742r. z dnia18 marca 2011,Witkowo 2011.
 • Fotokopia Strony z Rejestru stowarzyszeń i związków z dnia 1.04.1935r.
 • Fotokopia Pisma Prezesa Bractwa do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 9.03 1937r. w sprawie: zmiany Zarządu Bractwa.
 • Fotokopia Pisma Prezesa Bractwa do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 19.04 1937r. w sprawie: zmiany Zarządu Bractwa.
 • Fotokopia Pisma Starosty Powiatowego do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 21.02.1939r. w sprawie: zmiany Zarządu Bractwa.
 • Protokół z I Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r. z dnia 30.09.2011,Witkowo 2011.
 • Fotokopia odcisku pieczęci "Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie zał. 1742r."
 • Fotokopia Statutu z 1742 r. podpisanego przez Jakuba Działyńskiego.

Bogusław Mołodecki

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 784-248-70-70
REGON: 301772215
KRS: 0000388377

Numer konta bankowego:
BS w WITKOWIE 03 8538 0002 0000 2366 2000 0010

Kontakt

Adres korespondencyjny:
ul. Wodociągowa 23
62-230 Witkowo

Telefon: 533 474 111
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGON: 301772215
KRS: 0000388377